THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh học phí tháng 11 năm học 2021-2022.

Quý PH vui lòng tải văn bản tại đây:Thong bao dieu chinh muc thu hoc phi thang 11

Học phí điều chỉnh áp dụng từ tháng 11 năm học 2021-2022;
* Học phí, phí nội trú, phí bán trú và các phí khác thực hiện theo mức phí nhà
Trường công bố trên website. https://truongbacai.edu.vn
* Mức thu học phí áp dụng học trực tuyến online tháng 11/2021 bằng 85% mức
thu theo quy định.
* Mức thu học phí áp dụng từ tháng 11/2021 đến khi có thông báo mới.
Trân trọng thông báo./.

 

Call Now Button0866 210 218