[THÔNG BÁO] – Về việc sử dụng điện thoại di động và thiết bị nghe nhìn cá nhân trong trường

Vui lòng tải văn bản đầy đủ tại đây Thong bao ve su dung dien thoai di dong va thiet bi dien tu trong truong

Căn cứ thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 về Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ tình hình thực tế của trường;

Nay trường thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh (CMHS) một số nội dung sau:

I/. Điện thoại di động và các thiết bị nghe nhìn của học sinh:

1/. Điện thoại di động:

 • ĐTDĐ là thiết bị liên lạc cần thiết cho học sinh và CMHS khi có việc, do đó việc học sinh sử dụng ĐTDĐ la điều cần thiết trong trường;
 • ĐT thông minh là một thiết bị cần thiết trong việc truy cập thông tin trên internet phục vụ cho việc học của học sinh;

Do đó các em có quyền mang ĐTDĐ vào trường và có thể sử dụng vào việc chính đáng.

2/. Thiết bị nghe nhìn cá nhân khác:

 • Thiết bị nghe nhìn cá nhân (TBNNCN) rất cần cho học sinh trong tham khảo tài liệu, học tập. Trường khuyến khích học sinh sử dụng các thiết bị nghe nhìn cá nhân trong học tập, miễn không ảnh hưởng đến người khác.

II/. Việc sử dung điện thoại di động và thiết bị nghe nhìn cá nhân trong trường:

Vì điện thoại di động và TBNNCN thường đắt tiền, dễ bị cầm nhầm và có thể bị lạm dụng ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Để tránh mất mát và giúp học sinh tập trung học tập nhất thiết cần quản lý chặt chẻ các thiết bị này.

1/. Việc tập trung điện thoại đầu buổi học:

 • Học sinh phải giao điện thoại cho GVCN lúc đầu buổi học. GVCN sẽ bảo quản trong suốt buổi học, khi thật cần thiết sẽ cho phép học sinh sử dung. Cuối buổi sẽ giao lại cho học sinh.
 • Học sinh không giao điện thoại cho GVCN xem như vi phạm kỷ luật, mọi sự mất mát sẽ tự chịu trách nhiệm.

2/. Việc sử dụng điện thoại di động:

 • Học sinh chỉ được sử dụng điện thoại di động trong lớp nếu được sự cho phép cúa giáo viên đang đứng lớp. Lúc đó GVCN sẽ có giải pháp phù hợp.
 • Học sinh giữ hoặc sử dụng điện thoại di động trong thời gian học tập (kể cả giờ ra chơi) là vi phạm kỷ luật. Điện thoại di động đang sử dụng sẽ bị thu giữ 1 tuần và báo cho CMHS (lần 1), thu giữ 1 tháng và báo cho CMHS (lần 2), thu giữ đên hết năm học và hạ bậc hạnh kiểm (lần 3). Nếu tái phạm sẽ được xử lý theo quy định của ngành đối với hành vi ngoan cố tái phạm nhiều lần.

3/. Đối với học sinh nội trú:

 • Học sinh nội trú tuân thủ các mục II.1 và II2 như học sinh khác.
 • Mỗi ngày từ 18:30 mọi điện thoại di động của học sinh nội trú giao cho giáo viên quản lý nội trú giữ, 6:30 sáng hôm sau sẽ trả lại cho học sinh để giao cho GVCN.

4/. Với các thiết bị nghe nhìn cá nhân:

 • Khi cần thiết và được sự cho phép của giáo viên bộ môn, học sinh có thể mang TBNNCN vào phục vụ việc học.
 • Việc sử dụng TBNNCN trong những trường hợp khác cũng tuân theo các quy định như điện thoại di động.

III/. Tổ chức thực hiện:

1/. Bộ phận hành chánh:

 • Đảm bảo GVCN, GV quản lý nội trú có đủ hộp chứa điện thoại di động của học sinh nhờ giữ hộ;

2/. Giáo viên chủ nhiệm:

 • Nắm bắt tình hình sở hữu điện thoại di động của học sinh lớp chủ nhiệm, triển khai tinh thần thông báo này và lập danh sách học sinh cam kết không mang điện thoại di động;
 • Tổ chức thu nhận và giữ hộ điện thoại di động và TBNNCN của học sinh lơp chủ nhiệm đầu mỗi buổi học;
 • Giao lại cho học sinh cuối mỗi buổi học hoặc khi có yêu cầu của giáo viên bộ môn;

3/. Giáo viên quản lý nội trú:

 • Thực hiện tương tự phần III2.

4/. Giám thị và Học vụ:

 • Phát hiện những học sinh vi phạm quy định về sử dụng điện thoại di động và TBNNCN;
 • Lập biên bản và thực hiện các việc ở mục II2.
 • Khi thu giữ điện thoại của học sinh cần có biên bản thu giữ và lưu trữ thật cẩn thận.

Nhận được thông báo này cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường triẻn khai , thực hiện thật nghiêm túc; GVCN thông báo cho CMHS biết để phối hợp giáo dục học sinh, tránh những đáng tiếc có thể xảy ra./.

Call Now Button0866 210 218