Học sinh đăng kí ghi danh học lớp năng khiếu, vui lòng liên hệ Phòng Sự kiện - Truyền thông của nhà trường (Cô Luyến, Cô Trâm).

Facebook Comments