[THÔNG BÁO] Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2020-2021

Quý PHHS và các em học sinh vui lòng tải văn bản về tại đây: Thong bao kiem tra giua HK 2_2020_2021

THÔNG BÁO

 (V/v Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2020-2021)

Kính gửi: – Cán bộ, giáo viên, nhân viên;

– Học sinh.

I/. KẾ HOẠCH KIỂM TRA:

1/. Thời gian làm bài kiểm tra

1.1 Lớp 6,7,8,9,10, 11:

– Toán, Ngữ văn:                                                90 phút;

– Ngoại ngữ:                                                        60 phút;

– Các môn còn lại:                                              45 phút.

1.2 Lớp 12:

– Ngữ văn:                                                           120 phút;

– Toán:                                                                 90 phút;

– Ngoại ngữ:                                                        60 phút;

– Các môn còn lại:                                              50 phút.

2/. Hình thức đề kiểm tra:

Đề kiểm tra chung cho từng khối lớp.

2.1 Đối với lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11:

– Môn tiếng Anh: kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan (60%) và tự luận (40%)

– Các môn khác: tự luận.

2.2 Đối với lớp 12:

Môn Ngữ văn: tự luận.

Môn Tiếng Anh: trắc nghiệm khách quan bốn lựa chọn và tự luận, trong đó phần trắc nghiệm khách quan gồm 40 câu, phần tự luận gồm 10 câu (5 câu dạng thức từ, 5 câu viết lại câu). Học sinh làm bài kiểm tra Tiếng Anh thành hai giai đoạn riêng biệt: làm bài trắc nghiệm đến khi hết thời gian dành cho phần 1, có 15 phút chuyển tiếp, nhận đề tự luận và làm tiếp phần kiểm tra.

Môn Toán và các môn kiểm tra chung còn lại về khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học , Sinh học) và khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân): trắc nghiệm.

II/. LỊCH KIỂM TRA:

1/ KHỐI 6, 7, 8, 9, 10, 11

NGÀY MÔN THỜI GIAN HÌNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA

Sáng thứ Hai (22/3) Văn 90 phút Tự luận (TL)
Chiều thứ Hai (22/3) Hóa 45 phút TL
Địa 45 phút TL
Sáng thứ Ba (23/3) Anh 60 phút 60% TN + 40% TL
Chiều thứ Ba (23/3) 45 phút TL
Sử 45 phút TL
Sáng thứ Tư (24/3) Toán 90 phút TL
Chiều thứ Tư (25/3) Sinh 45 phút TL
GDCD 45 phút TL

2/ KHỐI 12

NGÀY MÔN THỜI GIAN HÌNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA

Sáng thứ Hai (22/3) Văn 120 phút Tự luận (TL)
Chiều thứ Hai (22/3) Hóa 50 phút TN
Địa 50 phút
Sáng thứ Ba (23/3) Anh 60 phút TN + TL
Chiều thứ Ba (23/3) 50 phút TN
Sử 50 phút
Sáng thứ Tư (24/3) Toán 90 phút
Chiều thứ Tư (24/3) Sinh 50 phút
GDCD 50 phút

Sau môn kiểm tra thứ nhất buổi chiều có 30 phút giải lao.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Huỳnh Kim Sen

 

 

 

 

Call Now Button0866 210 218