[THÔNG BÁO] – Chấn chỉnh nền nếp học sinh

Quý PHHS và các em học sinh vui lòng tải thông báo về tại đây:  Thong bao chan chinh nen nep hoc sinh

THÔNG BÁO

 (V/v Chấn chỉnh nền nếp học sinh)

Để nâng cao hiệu quả đào tạo và giáo dục học sinh, trường thông báo đến các bậc cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường một số nội dung sau:

I/. Một số quy định:

1/. Về chuyên cần:

a/. Học sinh cần tham gia đầy đủ các hoạt động chính khóa và ngoại khóa (kể cả các buổi sinh hoạt CLB)[1]. Nếu có lý do chính đáng  nghỉ phải xin phép. Đơn xin phép nghỉ học được xem là hợp lệ nếu đúng mẫu, đủ nội dung và thỏa mãn các yêu cầu sau:

  • Lý do chính đáng: bệnh (có y chứng), tai nạn (có bằng chứng), tang người thân (song thân phụ mẫu, ông bà).
  • Thời gian nộp đơn xin phép: không quá 01 ngày sau ngày nghỉ.

Học sinh nghỉ học không phép sẽ bị phạt cấm túc 1 buổi cho 1 lượt nghỉ (thời gian cấm túc: thứ bảy, chủ nhật hàng tuần).

b/. Học sinh phải đi học đúng giờ, vào lớp đúng theo quy định. Ra khỏi lớp phải ghi tên ở bàn Giám thị. Học sinh đi trễ sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm tháng, học sinh đi học trễ 3 buổi trong một học kỳ sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm học kỳ.

2/. Về tác phong:

Những học sinh vi phạm nội quy về tác phong (trang phục, tóc tai, trang điểm, giờ giấc, ứng xử) sẽ bị phạt cấm túc 1 lần cho 1 lượt vi phạm.

3/. Thái độ học tập trong lớp:

Những học sinh không tập trung học tập, không tích cực học tập (ngủ gật, mất trật tự, ngồi không đúng quy định, không thực hiện theo yêu cầu của giáo viên, không chuẩn bị bài tốt, không thuộc bài, không làm bài,…) sẽ bị phạt cấm túc 1 lần cho 1 lượt vi phạm.

4/. Trường hợp vi phạm nhiều lần trong tuần:

Những học sinh vi phạm từ 2 lần trở lên trong tuần sẽ được nhà trường thông báo cho gia đình. Nếu vẫn tái phạm sẽ bị xét kỷ luật theo quy định.

5/. Vấn đề bàn ghế và vật dụng trong lớp:

Bàn ghê trong lớp phải được sắp xếp đảm bảo không gian học tập sạch, đẹp và thoải mái. Không mang đồ ăn thức uống vào lớp, tập sách không được để trong học bàn sau buổi học.

 II/. Tổ chức thực hiện:

1/. Giáo vụ:

  • Thông báo cho CMHS và giáo viên, niêm yết trên bảng thông báo.

2/. Giáo viên chủ nhiệm:

  • Thông báo cho học sinh, triển khai thực hiện. Điểm danh và báo cho Học vụ[2] , giám sát tình hình học sinh trong lớp (trang phục, chố ngồi, bàn ghế, thái độ học tập,…). Phối hợp Giám thị giám sát học sinh ngoài lớp học.
  • Báo cáo danh sách học sinh cần cấm túc vào 16:30 ngày thứ sáu hàng tuần. Quyết định cảnh cáo học sinh trước lớp (theo quy định của thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 26 tháng 8 năm 2020). Báo cáo bộ phận Học vụ.

3/. Giám thị:

  • Thực hiện nghiêm túc việc giám sát HS ra ngòai lớp trong tiết học, tình hình nền nếp học sinh ngoài lớp học.
  • Báo cáo danh sách học sinh cần cấm túc vào 16:30 ngày thứ sáu hàng tuần.

4/. Học vụ:

  • Báo cho CMHS học sinh trễ, vắng ; tổng hợp tình hình hàng ngày; cập nhật hệ thống.
  • Thông tin cho Hôi đồng thi đua khi xét hạnh kiểm học sinh.

5/. Bảo vệ:

  • Ghi tên học sinh đi trễ (theo mẫu), báo cho Học vụ hàng ngày.

Nhận được thông báo này, các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện thật tốt. Mọi thắc mắc liên hệ Hiệu trưởng để được giải đáp./.

[1] GV được phân công tổ chức điểm danh các buổi học ngoài giờ lên lớp, kỹ năng. Báo cáo Giám thị để trình HT ra quyêt định cấm túc

[2] Nếu có tiết dạy thì nhờ bạn đồng nghiệp hỗ trợ.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Huỳnh Kim Sen

Call Now Button0866 210 218