Quy định về phí khi học sinh rút hồ sơ/ thôi học

• Khi học sinh rút hồ sơ/ thôi học, trong mọi trường hợp, Phụ huynh cần thông báo cho Phòng Tuyển Sinh và giáo viên chủ nhiệm tối thiểu 30 ngày trước ngày học sinh thôi học chính thức. Quy định này áp dụng với cả học sinh mới làm thủ tục nhập học vào trường và học sinh đang học tại Hệ thống trường Xanh Bác Ái.

• Các khoản phí khi học sinh rút hồ sơ/ thôi học được quy định như sau:

– Học phí: sẽ được tính hết ngày học sinh thôi học chính thức theo quy định nêu trên (không phụ thuộc vào việc học sinh có đến trường hay không). Phụ huynh có trách nhiệm đóng đầy đủ học phí cho Nhà trường theo quy định này trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của trường Xanh Bác Ái. Trường hợp Phụ huynh đã nộp trước học phí thì Nhà trường sẽ hoàn lại phần học phí còn dư (nếu có).

– Phí phát triển Nhà trường: không hoàn lại trong mọi trường hợp.

– Phí đồng phục chỉ được hoàn lại trong trường hợp học sinh rút hồ sơ/ thôi học và số phí hoàn lại tương ứng với danh mục đồng phục mà học sinh chưa được nhận.

– Trong các dịp nghỉ Hè, Lễ Tết và các ngày nghỉ lễ do Nhà Nước quy định, Nhà trường sẽ không hoàn lại học phí. Các dịch vụ khác như phí ăn, phí xe đưa rước, phí hoạt động ngoại khóa sẽ được hoàn lại.

– Phí bảo hiểm y tế bắt buộc: chỉ hoàn lại trong trường hợp Nhà trường chưa gửi danh sách đăng ký mua bảo hiểm cho học sinh đến cơ quan bảo hiểm của Nhà nước.

• Các khoản phí còn dư (nếu có) sẽ được hoàn lại cho Phụ huynh trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Phụ huynh hoặc ngày học cuối cùng của học sinh tùy thời điểm nào đến sau.

• Nhà trường sẽ trả hồ sơ học tập của học sinh trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của luật giáo dục và Phụ huynh đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính còn lại theo quy định của Nhà trường.

Call Now Button0866 210 218