Quy định về nghỉ phép của học sinh

• Học sinh nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

• Học sinh nghỉ học phải gửi đơn xin phép cho GVCN trước ít nhất 1 ngày. Phí dịch vụ bán trú Nhà trường sẽ hoàn lại những ngày con nghỉ vào đầu tháng sau.

• Nhà trường không hoàn lại học phí khi con nghỉ học phát sinh trong tháng.

Call Now Button0866 210 218