Theo kế hoạch năm học 2023 - 2024, trường THCS - THPT Bác Ái khám sức khoẻ định kỳ hằng năm cho học sinh.
Việc khám sức khỏe định kỳ giúp xác định sớm các vấn đề về sức khỏe và đảm bảo rằng các bạn học sinh đang phát triển khỏe mạnh. Đây cũng là cơ hội để tạo ra những thói quen lành mạnh và hướng dẫn các bạn về cách duy trì một lối sống lành mạnh.
 
Facebook Comments