Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử

Sử dụng sổ liên lạc điện tử, phụ huynh có thể:

  • Xem thông báo các khoản phí đóng hàng tháng.
  • Xem các thông báo chung của nhà trường gửi tới Phụ huynh.
  • Xem các thông tin về học tập của con từ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
  • Chat trao đổi, chia sẻ thông tin với giáo viên và phụ huynh khác.
  • Xem thông tin thời khóa biểu, thông tin về các sự kiện chung của nhà trường.
  • Xem bảng điểm, nhận xét kết quả học tập, rèn luyện của con.
  • Các chức năng tiện ích khác…

Dự kiến Trường Xanh Bác Ái đưa vào sử dụng năm học 2021-2022.

>> Đăng ký TIN MỚI <<

Call Now Button0866 210 218