Hè SẴN SÀNG – Vững vàng hành trang CHÀO NĂM HỌC MỚI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS&THPT BÁC ÁI

Số: 33 /TB-BA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2021
THÔNG BÁO
(V/v tổ chức sinh hoạt hè 2021)
 Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THCS&THPT Bác Ái;
 Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu học tập, ôn tập của học sinh;
Trường THCS&THPT Bác Ái thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS một số nội dung sau:
1/. Mục đích:
– Chuẩn bị tâm thế tốt cho học sinh bước vào năm học mới;
– Tạo cơ hội cho học sinh vui chơi, giải trí và rèn luyện trong hè;
– Tạo một mùa hè bổ ích cho học sinh.
2/. Yêu cầu:
– Tất cả học sinh nên tham gia và tham gia đầy đủ;
– Giáo viên chuẩn bị nội dung giảng dạy tốt nhất và giảng dạy hiệu quả nhất
3/. Về việc tổ chức lớp hè 2021
a/. Đối tượng:
– Học sinh đang học tại trường THCS&THPT Bác Ái được lên lớp thẳng;
– Học sinh đang học tại trường THCS&THPT Bác Ái diện thi lại hoặc rèn luyện hè;
– Học sinh các trường khác có nhu cầu rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị tốt cho năm học mới 2021-2022.
b/. Nội dung:
– Rèn luyện các kỹ năng cơ bản cần thiết cho cuộc sống: kỹ năng thoát hiểm thoát nạn, sơ cứu và băng bó vết thương, kỹ năng sinh tồn,
– Rèn luyện thân thể: võ thuật, bóng rổ, bơi lội.
– Ôn tập kiến thức cần thiết để học chương trình năm học mới (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh)
– Đối với học sinh lớp 5 lên lớp 6 : chuẩn bị cho việc học lớp 6 mới nhẹ nhàng và hiệu quả.
c/. Thời gian:
– Bắt đầu: 07/6/2021
– Kết thúc: 23/7/2021 (6 tuần thực học)
– Mỗi tuần học 5 ngày (từ thứ hai đến thứ sáu)
– Mỗi ngày học 07 tiết.
– Giữa đợt có 1 chuyến tham quan thực tế (chi phí tính riêng)
– Cuối đợt có 1 chuyến học tập trải nghiệm (chi phí tính riêng).
d/. Đội ngũ giáo viên:
– Giáo viên cơ hữu trẻ, nhiệt tình, ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy;
– Giáo viên thỉnh giảng: tâm huyết, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao.
4/. Học phí và đăng ký:
a/. Học phí:
– Học phí 6 tuần: 7.500.000đ
– Chi phí bán trú: 1.500.000/tháng
– Chi phí nội trú : 4.300.000/ tháng
– Phí chương trình tham quan thực tế (01 ngày): 300.000đ
– Phí chương trình học tập trải nghiệm dã ngoại (03 ngày 02 đêm): 2.900.000đ
– Ưu đãi:
 Đăng ký & đóng học phí trước ngày 05/5/2021: Giảm 20%
 Đăng ký & đóng học phí trước ngày 15/5/2021: Giảm 10%
b/. Đăng ký:
– Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/5/2021.
– Học sinh trường THCS&THPT Bác Ái đăng ký với GVCN
– Học sinh khác đăng ký tại Ban Tư vấn tuyển sinh.
5/. Tổ chức thực hiện:
a/. Ban Tư vấn tuyển sinh: đăng thông báo trên website trường, thông báo tại phòng Tư vấn tuyển sinh, thông báo cho CMHS liên hệ đăng ký cho con em học, trực tiếp nhận đăng ký.
b/. Giáo viên chủ nhiệm: thông báo cho học sinh trong buổi sinh hoạt lớp và thông báo cho CMHS qua kênh liên lạc thông thường. Động viên học sinh tham gia đầy đủ và nhận Phiếu đăng ký sinh hoạt hè. Hạn chót: 29/5/2021
c/. Giáo vụ: thông báo cho giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng để tiếp nhận nhu cầu.
Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trường quán triệt tinh thần này và giải đáp cho những người liên hệ cần thông tin.
Nơi nhận:
– Bảng thông báo; Phòng GV;
– Website; Email; Zalo;
– Lưu VP. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Huỳnh Kim Sen

 

Call Now Button0866 210 218