Ý nghĩa Logo - Tên trường

Tổng thể logo là hình bông hoa – tượng trưng cho tình cảm Thầy Cô dành cho các em học sinh. Những cách hoa hình trái tim nhân ái viết lên những ước mơ về một NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC.

Hình ngòi búi chì cũng là TÂM CỦA HOA thể hiện sự chung sức đồng lòng của các Thầy Cô và các thành viên cổ đông đã góp công sức và tài lực để xây dựng ngôi Trường Xanh Bác Ái.

Ngôi sao tượng trưng cho trí tuệ. Bút có ý nghĩa là sự học. Bông hoa 6 cánh (Lục hòa) thể hiện sự gắn kết, sẻ chia, nâng đỡ và yêu thương.

LÝ DO NÊN CHỌN TRƯỜNG XANH BÁC ÁI

CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

“Những trái tim nhân ái viết lên ước mơ hạnh phúc”

Mỗi dự án là một ngọn đuốc, đủ NHÂN DUYÊN hội tụ dự án sẽ hình thành.
Sự đồng lòng của chúng ta sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau.