Địa chỉ: 187 Gò Cẩm Đệm, P.10, Q.Tân Bình, TP. HCM – Bản đồ

Điện thoại: 028 39751002 – 08 9999 0187

E-mail: info@truongbacai.edu.vn

Facebook: facebook.com/TruongBacAi

YouTube: youtube.com/TruongBacAi

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

“Những trái tim nhân ái viết lên ước mơ hạnh phúc”

Mỗi dự án là một ngọn đuốc, đủ NHÂN DUYÊN hội tụ dự án sẽ hình thành.
Sự đồng lòng của chúng ta sẽ thắp lên một vùng trời đầy ánh sáng cho các thế hệ mai sau.