Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử

Sử dụng sổ liên lạc điện tử, phụ huynh có thể: Xem thông báo các khoản phí đóng hàng tháng. Xem các thông báo chung của nhà trường gửi tới Phụ huynh. Xem các thông tin về học tập của con từ giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn. Chat trao đổi, chia…

Call Now Button0866 210 218