Quy định về nghỉ phép của học sinh

• Học sinh nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại). • Học sinh nghỉ học phải gửi đơn xin phép cho GVCN trước ít nhất 1 ngày. Phí dịch vụ bán trú Nhà trường sẽ hoàn lại…

Quy định về phí khi học sinh rút hồ sơ/ thôi học

• Khi học sinh rút hồ sơ/ thôi học, trong mọi trường hợp, Phụ huynh cần thông báo cho Phòng Tuyển Sinh và giáo viên chủ nhiệm tối thiểu 30 ngày trước ngày học sinh thôi học chính thức. Quy định này áp dụng với cả học sinh mới làm thủ tục nhập học vào…

Call Now Button0866 210 218