[KẾ HOẠCH] Kiểm tra cuối học kì II năm học 2021 – 2022

Vui lòng tải văn bản tại đây: [BÁC ÁI] KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HK2 2021-2022 KẾ HOẠCH Kiểm tra cuối học kì II năm học 2021 – 2022 Căn cứ thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung…

[QUYẾT ĐỊNH] Thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi, kiểm tra năm học 2021-2022

Vui lòng tải văn bản tại đây: 2022_03_14 Quyet dinh thanh lap Ban chi dao cac ky thi- kiem tra nam hoc 2021-2022 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo các kỳ thi, kiểm tra năm học 2021-2022 ____________ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THC&THPT BÁC ÁI – Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ Hiệu trưởng trong…

[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HỌC PHÍ NGÀY 01/01/2022

Vui lòng tải văn bản tại đây: 2021_12_24_Thong bao dieu chinh muc thu hoc phi thang 01-2022 TRƯỜNG THCS & THPT BÁC ÁI THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh học phí từ ngày 01/01/2022 năm học 2021-2022. ***** Học phí điều chỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2022 năm học 2021-2022; o Học phí, phí nội…

Call Now Button0866 210 218